I Allesø GF har vi fokus på Engagement, fællesskab, glæde, sjov, fairplay, respekt, samarbejde og kommunikation.

Værdierne er beskrevet herunder.

 

1.

Engagement og fællesskab: Vi ønsker at skabe et engageret og inkluderende fællesskab, hvor alle medlemmer føler sig velkomne og værdsatte. Vi vil fremme et positivt og støttende miljø, hvor alle hjælper hinanden med at udvikle sig og trives både på og uden for banen.

 

2.

Glæde og sjov: Vi mener, at håndbold skal være sjovt og glædeligt for alle involverede. Vi stræber efter at skabe en positiv og energisk atmosfære. Vi opmuntrer til et positivt sind og et smil på læben både på og uden for banen.

 

3.

Fair play og respekt: Vi vægter fair play og respekt højt i vores klub. Vi opfordrer vores spillere, trænere og holdledere til at udvise respekt for modstandere, dommere, til hånsboldmiljøet generelt og anden sport i forbindelse med Allesø GF virke.

 

4.

Samarbejde og kommunikation: Vi værdsætter samarbejde fra bestyrelsen helt ned til den enkelte spiller og forældre. Vi opfordrer til åbenhed og respektfuld dialog mellem bestyrrelse, spillere, trænere, holdledere og forældre. Vi tror på, at et godt samarbejde og klar kommunikation er afgørende for at opnå et positivt fællesskab hvor alle trives.